Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci našej školy  sa posledný septembrový víkend zúčastnili 

Výstavy ovocia a zeleniny, ktorú už tradične v jesennom čase

v Ždani pripravuje Základná organizácia zväzu záhradkárov.

Pod vedením  učiteliek sa prezentovali svojimi výrobkami

z jesenných darov prírody  a plodmi úrody zo školskej záhrady.

Celkovo naša kolekcia získala 5 ocenení. Aj touto cestou ďakujeme

organizátorom za možnosť prezentovať prácu našich žiakov 

a skvelú organizáciu.


Tento týždeň sme si pripomenuli Svetový deň srdca.
Naši škôlkari sa dozvedeli o srdiečku, na čo srdiečko
potrebujeme a počúvali sme, ako nám bije. Spoločne
sme poznávali ako sa staráme o zdravé srdiečko a čo
mu škodí. Na interaktívnej tabuli sme priraďovali obrázky
k veselému srdiečku a srdiečku smutnému. Z farebného
 papiera sme si vytvorili veselé srdiečka. Potom sme si
zašportovali, aby naše srdiečka boli zdravé a veselé.


 

V sobotu sa začal v celej Európe Európsky týždeň
športu. Jeho oficiálne otvorenie prebehlo v Košiciach
za prítomnosti európskeho komisára pre vzdelávanie,
kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa. Cieľom
iniciatívy Európsky týždeň športu je motivovať ľudí
k pravidelnému pohybu a zdravému životnému štýlu.
Aj naša škola sa tohto roku zapojila do tejto akcie
a 14. septembra sme venovali od druhej hodiny športu
a pohybu. Na úvod sa žiaci oboznámili cez prezentáciu
o význame a cieli európskeho týždňa športu, o potrebe
pohybu pre zdravie a pripomenuli si úspechy našich
športovcov na olympiáde a potom sa už venovali
pohybu - turistike. Cieľom nášho turistického pochodu
bol neďaleký les, kde si žiaci vyskúšali svoje zdatnosti
v orientácii v lese, na lúke si zahrali futbal a zasúťažili
si v prevaľovaní. Unavení, ale spokojní, že sme niečo
urobili pre svoje zdravie sme sa vrátili do školy.
Za prípravu a organizáciu patrí poďakovanie všetkým
učiteľom a Mgr. Botovej aj za poučnú prezentáciu.Späť hore