O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Okrem záverečného opakovania učiva, písomiek,
zaokrúhľovania známok a doháňania čo sme zanedbali
počas roka sa jún vyznačuje aj príjemnými aktivitami,
na ktoré sa naši žiaci tešia. 14. 6. sa žiaci zo Ždane a 
20.6. žiaci  z Čane zúčastnili letného účelového cvi-
čenia, kde si zopakovali zásady prvej pomoci, zakladania
ohňa v prírode, učili sa prakticky poznávať huby,  ale
hlavne si zašportovali v prírode.  Nechýbalo ani opeka-
nie klobások. 20. júna sa žiaci, ktorí reprezentovali
našu školu počas celého roka kultúrne vyžili na diva-
delnom predstavení v ŠD v Košiciach. Samozrejme,
nesmela chýbať návšteva cukrárne a fotenie
pri fontáne.

Šnúru tohtoročných školských výletov začali žiaci
zo Ždane. 21. jún navštívili jeden so symbolov Slovenska
Štrbské Pleso. Pri potulkách v slnkom zaliatou krásnou
prírodou síce nestretli žiadneho medveďa, no doniesli
si veľa  zážitkov, určite  budú mať na čo spomínať.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom,
ktorí prispeli  na cestovné.

 

V týchto dňoch sme v našej materskej škole v Ždani
spoznávali život chrobáčikov na lúke. Deti sa zoznámili
s jednotlivými chrobáčikmi a ich vývinom cez príbehy
húsenice Želky a ich pozorovaním na lúke. Počas týždňa
tvorili, maľovali, modelovali život chrobáčikov na lúke
a spoločne si pripravil výstavu svojich výtvorov.

Žiaci PŠ Alexandra Janová, Vlasta Janová a Jozef
Godla sa 6. 6. 2017 zúčastnili 10. ročníka športovo
– výtvarného podujatia „ O pohár Martina Záhradníka“
pod patronátom primátora mesta Košice, ktorú
organizovala  Spojená  škola Alejová 6, Košice. Cieľom
súťaže je podporovanie športových aktivít zdravotne
znevýhodnenej mládeže v rôznych športových a výtvarných
disciplínach  a športovať v duchu fair-play.  Počasie nám
veľmi neprialo, ale neodradilo nás od  aerobic cvičenia
s cvičiteľkou  a kreslenie na tému Košice Európske mesto
športu.

 

Späť hore