O škole

Spojená škola internátna Ždaňa
Ďakujeme žiakom a učiteľom za príspevky 
a želáme všetkým 
 krásne prázdniny, plné 
pekných zážitkov a dobrodružstiev. 

 

            Vedenie školy a administrátor stránky

Z príležitosti osláv Olympijskeho dňa vyhlásil
Slovenský olympijský a športový výbor výtvarnú
súťaž na tému „Výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt“.
Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 538 detí
a žiakov MŠ, ZŠ, a SŠ zo Slovenska. V kategórii
od 15 do 18 rokov porota udelila 1. miesto žiakovi
našej školy PATRIKOVI JANOVI.
Víťazovi srdečne gratulujeme.

 Dńa 25, júna sa žiaci zúčastnili školského
výletu Cieľom bola naša najmenšia ale  najmilšia
zoologická záhrada na Slovensku  v Spišskej Novej
Vsi. Okrem prehliadky zvieratiek, ktorých tam je
viac ako 500 sa deti  previezli  na koni a tí menší
vyskúšali preliezky na detskom ihrisku, ktoré je
súčasťou areálu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili
v historickom meste Levoča, kde sa najväčšej pozornosti
tešila klietka hanby. Z  výletu sa žiaci vrátili veselí,
spokojní a plní nových zážitkov.

Späť hore