O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

22. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal  6. ročník počítačovej súťaže, na ktorej sa
tohto roku prvýkrát zúčastnili aj dve žiačky našej školy.
Tematické zameranie  súťaže bolo ,,ROZPRÁVKOVO"
a žiaci museli ukázať svoju zručnosť v programe WORD,
pri vyhľadávaní informácii a práci s  internetom,
vedomosti  nielen z literatúry preukázali v teste a ohybnosť
a pohybovú zručnosť ukázali na hre X-boxe 360.
A že informatická výchova patrí medzi nielen náročný, ale
hlavne obľúbený predmet, ukázali svojím umiestnením
v jednotlivých úlohách. V kategórii Internet sa Veronika
Vaszilyová umiestnila na 1. mieste a Anička Berková bola 2.
V teste ALF obsadila Anička Berková 2. miesto a na 2. mieste
sa umiestnila Veronika Vaszilyová v kategórii Xbox 360.
V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na 1. mieste.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu. Deň svätého Valentína sa už dnes nepovažuje za sviatok zaľúbenej
ženy a muža. Je to deň emócií. Ľúbime svojich rodičov, deti.
Aj spolužiaci by sa mali mať radi, nerobiť si zle. To  je  taktiež
 prejav lásky. Láska kvitne v každom veku. Dedko má rád babičku
a naopak. Mať rád znamená starať sa aj o domáce zvieratká.
A o vzájomnej láske učiteľov a žiakov už netreba ani hovoriť.
V tomto duchu sa vyvíjal deň žiakov  predpoludňajšej zmeny v Čani.
Z prezentácie sa dozvedeli o pohnutom osude svätého Valentína a
tradíciách, odvíjajúcich sa z jeho života. Deti si vylosovali srdiečka
s menami rozprávkových bytostí a svojim partnerom z tej istej
rozprávky vyrobili "valentínky", ktoré si vzájomne odovzdali.


Dňa 8.2.2017 sa uskutočnilo ďalšie kolo populárnej súťaže
"Škola má talent".Do súťaže sa prihlásilo 20 čísel -spevu,
tanca i básne a k tomu jedno číslo pridal žiak Imrich Tavali,
ktorý predviedol bojové umenie Taekwondo.Toto kolo bolo
špeciálne tým, že víťaz v kategórii spev postúpil priamo
do krajského kola speváckej súťaže v Trebišove pod názvom
Husľový kľúč. Tam si víťaz zmeria sily s najlepšími z najlepších
v Košickom kraji.Porota v zložení učitelia Gonci, Zámbory,
Botová nakoniec rovno vybrala dve prvé miesta. V kategórii spev
dvojice Kamil Jano, Milan Gaži a  Patrik Jano, Marcel Jano.
V kategórii tanec zvíťazil David Budaj a jeho Bass. Srdečne
gratulujeme.
Žiaľ, pre nedostatok času a vysoký počet prihlásených žiakov
sa nedostalo na všetkých, aby mohli predviesť to čo vedia.
Určite si to ale vynahradíme v ďalšom kole. Do skorého videnia.Späť hore