Spojená škola internátna Ždaňa

V tomto roku sa konal už 44.ročník Medzinárodnej
detskej výtvarnej výstavy 2016. Súťaž je venovaná
pamiatke detských obetí z Českej obce Lidice zavraž-
dených nemeckými nacistami a všetkým ostatným
deťom, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.
Témou 44.ročníka bola škola a vzdelanie. Do súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy a medzi ocenenými, ktorí
získali diplomy boli  žiaci Melisa Turková z 3.B a Patrik
Turták zo 4.C triedy. Srdečne im gratulujeme.


V druhom  polroku sa žiaci našej školy zapojili do
VII. ročníka celoslovenskej výtvarnej  súťaže
„Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“,  konané pod
záštitou predsedu Národnej rady SR  Ing.
P.Pelegriniho. Vyhlasovateľom súťaže bola Matica
slovenská Martin a organizátorom ZŠ a MŠ kráľa
Svätopluka Šintava. Témy pre literárnu aj výtvarnú
súťaž boli: 

 • Našiel som odkaz z minulosti
 • Žili tu skôr ako ja
 • Človek s veľkým Č
 • Svätopluk vo virtuálnom svete

Do súťaže boli zaslané 4 výtvarné práce. V júni bolo
vyhodnotenie  výtvarných prác. Medzi  ocenenými boli
aj dvaja naši žiaci - Ladislav Červeňák zo 4.C a Lucia
Gažiová z TVB2, ktorí získali diplom  s pochvalou za
účasť a za pekné výtvarné diela.


 

Matematika - hrou, prečo nie. Veď aj počítanie
môže byť zábavné. A práve taký bol tretí ročník
interaktívnej matematickej olympiády (IMO),
ktorý sa uskutočnil 15.06.2016 v priestoroch
elokovaného pracoviska v Čani. Hlavným cieľom
súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o matematiku,
zdokonaliť ich logické myslenie a ukázať deťom,
že matematika môže byť zábavná a netreba sa jej báť.
Príťažlivosť spočívala v tom, že úlohy zamerané
na matematický úsudok, žiaci riešili na počítačoch
a tabletoch. Úlohy si vyžadovali istú dávku invencie
a dôvtipu.
Svoje matematické schopnosti a zručnosti si porovnali
žiaci v štyroch kategóriách. Spolu sa zúčastnilo 30
žiakov. Na každého žiaka čakali 4 matematické úlohy,
ktoré boli zamerané na základné matematické operácie.
Vyhrali všetci, už len tým, že prekonali strach z nového
a nepoznaného a najlepšia trojica získala krásne ocenenie.
Všetkým gratulujeme a sme presvedčení, že si zaslúžia
výbornú známku od učiteľov matematiky. Tešíme na našich
matematikov na budúci školský rok.

 1. kategória
 2. miesto­ -   Frederika Turtáková, 2. B
 3. miesto -   Richard Vaszily, 2. B
 4. miesto -   Simona Pohlodková, 2. B
 5. kategória
 6. miesto – Vanesa Zupková, 3. B
 7. miesto – Sofia Juhaszová, 3. A
 8. miesto – Lucia Lončáková, 3. B

III.kategória

 1. miesto – Emil Jano, 4. C
 2. miesto – Kevin Turták, 4. C
 3. miesto – Vanesa Turková, 4. B

IV.kategória

 1. miesto – Patrik Pohlodko, TVB 3
 2. miesto – Klaudia Túrová, TVB 3
 3. miesto – Kristina Gažiová, TVB 3

 

 

 

Späť hore