O škole

Spojená škola internátna Ždaňa


Malinké dieťa tu spí v ihličí, dušička detská
od šťastia kričí, je v nás 
čas Vianoc...

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného
porozumenia. To, že nie sú len o hmotných daroch, nám
ukázali žiaci  na vianočnej akadémii v Ždani, ktorí si
pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a širokú
verejnosť darčeky v podobe scénok, básničiek, vinšov,
kolied, či tanca. Na záver prišiel všetky deti pozdraviť
Mikuláš so svojím pomocníkom anjelom. Súčasťou
podujatia bola aj predajná prezentácia výrobkov žiakov
základných škôl. Atmosféra celého podujatia bola veľmi
príjemná a všetkých už navodila k vianočným sviatkom.V tomto školskom roku vyhlásilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR celoslovenskú
výtvarnú súťaž EKOPOSTER 2017. Organizátorom
bola Kvapka, nezisková organizácia so sídlom v Trstenej.
Súťaž dávala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov
žiakov na stav životného prostredia a na spôsoby jeho
zlepšenia. V 2. kategórii žiakov 7.-8. ročníka ZŠ získali
diplom a vecné ocenenie žiak Daniel Zupko s názvom
práce „Včas ich zastaviť“ a žiačka Vanesa Turtáková
s názvom práce „Znečisťovanie ovzdušia“. Víťazom
srdečne blahoželáme.


11. decembra sme už po druhýkrát privítali v športovej
hale v Čani hudobníkov
 z organizácie  občianskeho združenia
 „Škola Života“ zo Žiliny,
ktorí sa našim žiakom prihovorili 
skladbami z vlastnej
tvorby a  predstavili  program
 „ Doprava, doľava“. 
Zábavnou  formou priblížili
žiakom rôzne dopravné situácie 
a pomocou pesničiek
a pekných videoklipov ich učili ako sa bezpečne správať 
na cestnej komunikácii v roly chodca, cyklistu ale aj vodiča.Späť hore