Spojená škola internátna Ždaňa

17. máj sa v priestoroch budovy školy v Ždani niesol
v znamení čísel a počítačov.
Svoje sily v počítaní si
zmerali žiaci siedmych, ôsmych a deviateho ročníka. Sčítali,

odčítali, riešili jednoduché slovné úlohy zo života a  násobili
v obore do sto na počítači. 
Víťazi 1. ročníka počítačového
matematického minimaratónu sú: 
1. miesto Ernest Badžo VIII. B
                                                      2. miesto Frederik Turták VII. A
                                                      3. miesto Adrián Vaszily   IX. A
                                                                     Ondrej Kora  VII. A
Blahoželáme.

Nedeľa  15. mája patrila v obci Ždaňa všetkým mamám,
starým mamám a krstným mamám. Žiaci tunajších škôl
v spolupráci s Obecným úradom v Ždani pod vedením
svojich  pedagógov vyjadrili svoje veľké ďakujem,
v podobe bohatého  a pestrého programu básní, piesní a tancov.
   Dňa 28. apríla 2016 sa žiaci Patrícia Janová a Branislav Fako
zúčastnili krajského kola speváckej súťaže v Spišských Vlachoch.
V 1. kategórií získal Branislav Fako 3. miesto s pesničkou Ked ja
pojdzem a v 2. kategórií získala Patrícia Janová 2. miesto
s pesničkou Šalata, šalata . Prípravou žiakov na túto súťaž a hrou
na akordeón ich doprevádzal Mgr. František Jano. Tešíme sa
z pekného umiestnenia a ďakujeme za reprezentáciu školy.


 

Späť hore