O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

20. apríla 2017 sa v Spojenej základnej škole v Moldave
nad Bodvou už po 7. krát konali Tvorivé dielne pre žiakov
špeciálnych základných škôl. V tomto roku boli zamerané
na prácu s vlnou. Zišli sa štyri družstvá, ktorých úlohou
bolo vytvoriť vtáčika z rôznych farieb vlny a pripraviť
mu pekné hniezdo. Bonusová úloha bola výzdoba srdiečka
ku blížiacemu sa sviatku mám. Žiaci sa do práce pustili
s chuťou a pracovali podľa poskytnutých pokynov a rád.
Svoje výrobky si zúčastnení odniesli domov. Z práce aj 
zo samotných výrobkov mali žiaci radosť.
Za účasť získali diplom a vecnú odmenu.

12. apríla sa v Spišskej Novej Vsi konal XII.
ročník krajskej
súťaže výtvarných prác a
literárnej súťaže v prednese poézie
a prózy
- GAŇOVA TARNAVA 2017. Našu školu v prednese
poézie a prózy zastupovali  Annamária Berková
 /8. ročník/ a Adriána Horváthová /5. ročník/,
ktorá obsadila v II. kategórii tretie
miesto.
 
Úspešní boli aj naši výtvarníci, kde v téme ,,Kde
bolo, tam bolo "
obsadila práca Viktórii Červeňákovej
 1. miesto
a  Annamária Berková so svojou prácou
na tému
,,Babylonská veža" obsadila 3. miesto.
Všetkým súťažiacim blahoželáme.


 

Pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V tomto
čase si  pripomíname utrpenie Ježiša Krista, ktoré znášal
za hriechy sveta. V takzvanom Veľkom týždni  11.apríla sa
žiaci ET v Čani zišli v miestnom kostole, aby sa pomodlili
Krížovú cestu, ktorá pozostáva zo štrnástich zastavení a
 pôstnych piesni. Mladší žiaci so svojimi vyučujúcimi ozdobili
kríž, ktorým putovali od zastavenia k zastaveniu. Starší žiaci
prečítali myšlienky a modlitby k jednotlivým zastaveniam.
Spoločne zaspievali pôstne piesne. Hudobne ich doprevádzal
Mgr. František Jano.  Na záver pán kaplán Jozef Bujňák pridal
niekoľko poučných slov a udelil požehnanie všetkým zúčastneným.
Zároveň poprial všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

Späť hore